Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2014

Štastné a veselé / Merry Christmas

Obrázek

Inspirace na povánoční tvoření (návody zdarma) / Inspiration for After Christmas Handicrafts (Free Tutorials)

Obrázek
Do Štědrého dne zbývá už jen jeden den a já se dívám, že mám pro vás v zásobě připraveny 2 tipy na teplé kulíšky. Vánoční dárky už z nich asi nebudou, ale pokud rádi pracujete přes noc, mohli byste to ještě stihnout ;-) Only one day left to Christmas Eve, and I've just realized that I have not shared with you 2 tips for warm hats. They definitely won't make it as Christmas gifts, but if you like working overnight, you may still manage it  ;-) První tip je na pletený kulíšek s bambulkou , takový zimní základ čepičkového šatníku. Autorem prvního kulíšku je  Justyna Lorkowska , která sama sebe mimo jiné vidí jako "knitwear fanatic". Její návod  je dostupný v angličtině a polštině na jejím blogu Lete's Knits : The first tip is a  knitted hat with pom-pom , a foundation of any winter hat-wardrobe . The hat was created by  Justyna Lorkowska  who sees herself as "knitwear fanatic". Her pattern is available in Polish and English on her blog  Lete's Kni

Tipy na návody zdarma (ušanka a čepice) / Tips for Free Tutorials (Earflap and Beanie)

Obrázek
Vánoce se neúprosně blíží a jak to tak bývá, zima taky. Venku začíná to správné mrazivé počasí, i když letos bych ráda podala oficiální stížnost na nedostatek sněhu. Fakt jsem se na sáňkování s holkama těšila... a zatím nic. The Christmas are coming and so is the winter. It's starting to be chilly outside, and I'd like to file a complaint about the lack of snow. I was really looking forward to sledging with my girls...and so far nothing. O co méně času ale trávíte venku, o to víc jej můžete věnovat vyrábění teplých vánočních dárků. Z poslední doby mě na internetu zaujaly dva výrobky. The less time you spend outside, the more time you can spend creating warm Christmas gifts. Two creations has caught my eye lately. Jako první (a po hodně dlouhé době) mě na Mimibazaru zaujala tato ušanka , která je uháčkována pomocí předních a zadních reliéfních sloupků . Když vezmete v úvahu střídaní barev, je výsledná kombinace moc povedená a určitě stojí za zmínku. The first one I f

Proč se vyplatí používat značky při pletení / Why Use Markers While Knitting

Obrázek
Určitě jste při pletení (a možná i háčkování) narazila na vzorek, který se v řadě opakoval. A pokud jste to doposud dělali jako já, pak jste možná také museli párat . Vzorek jsem samozřejmě měla před sebou a podle něj pletla. Ale občas se zapomenu, děti třeba něco chtějí, a já už nevím, kde jsem skončila. Zejména u komplikovanějších krajkových vzorů je to problém. Najednou zjistíte, že skončíte řadu, ale už vám to podle popisu nevychází. A v další řadě zjistíte, že vám chybí nebo přebývá oko ... While knitting (or even crocheting), you may have come across a pattern that repeated throughout a row. And if you knitted as I did, you may have also ripped some of it off . I had the pattern in front of me, but I just forget myself, or my kids want something - and here we go, I no longer know where I ended. That is true especially for more complicated lace patterns. You finish the row only to find out that it does not correspond with the instructions. And in the next row, you find out th

Jak přišít háčkovanou aplikaci / How to sew a crochet applique on something

Obrázek
©Vendula Maderská,  www.hackovanisvendulkou.cz Chcete z hezké čepičky udělat ještě lepší? Přišijte na ni háčkovanou aplikaci. Háčkování je letos velice trendy, nejen že svůj výrobek (pletený nebo háčkovaný) oživíte, můžete jej doslova rozzářit.  Do you want to make your beautiful hat even more beautiful?  Then sew on it a crochet appliqué. Crocheting is very trendy this year; not only will it liven your (knitted or crocheted) creation up, you can literally make it shine. Tak si to ukážeme na příkladu - podívejte se na čepičku vpravo a odmyslete si toho nádherného motýlka... Ano, čepička bude stále velice hezká, protože je krásně barevná a háčkovala ji Vendulka ;-) Ale už prostě bude víc .. obyčejná (promiň Vendulko). Přidejte k ní motýlka a náhle se na Vás dívá úplně jiný výrobek! Let's have a look at an example - look at the hat on the right and image it without the lovely butterfly... Yes, the hat is still very pretty because it is colourful and Vendulka crocheted it  ;

Finální péče o pletené/háčkované výrobky / Final Care for Knitted/Crocheted Products

Obrázek
Když dopletete/uháčkujete čepičku (či cokoliv jiného), zapošijete volné konce a voilà! Máte dobrý pocit, že v rukou držíte krásný výsledek vlastní výroby. Dlouhou dobu jsem to měla stejně, ale pak jsem objevila tzv. vypínání (blocking) a  posunula jsem své výtvory zase o úroveň výš ... When you finish a knitted/crocheted hat (or any other item), you waive in the ends and voilà! You have the good feeling of holding a beautiful creation of your own. I had it the same way for a long time, but then I discovered the blocking and moved my creations to a higher level..   Proč se něčemu jako vypínání věnovat, krásně shrnula Alexa ve svém příspěvku na blogu TinCanKnits s názvem Blocking Basics  / Why to bother blocking? Alexa summed it up nicely in her post Blocking Basics  on  TinCanKnits  blog:  " Proč vypínat? Musím se přiznat: nikdy jsem své pletené výrobky nevypínala. Zdálo se mi to pracné a zbytečné. Jak moc velký rozdíl může udělat trocha vody a natažení pleteného výro

Jak zapošít volné konce / How to Weave in Ends

Obrázek
Pokaždé, když nahodíte či ukončíte oka, změníte barvu nebo použijete další klubko příze, zbude Vám malý "ocásek" příze. A až skončíte s pletením, budete se jej chtít zbavit zapošitím těchto konců do svého pleteného výrobku (stejný postup využijete i při háčkování ). Any time you cast on, bind off, change colors, or start a new ball of yarn you will have a little ‘tail’ of yarn. Once you are finished with your knitting you will want to get rid of these tails by weaving the ends into your knitting (you can make use of this method even for crocheting ). Udělat uzlík a ustřihnout přízí je lákavé, ALE NEDĚLEJTE TO! I když uděláte jen uzlík, pouhé zastřižení příze párání nezabrání . Konce příze musíte zapošit doslova skrze váš pletený výrobek - tím, že propojíte konce se zbytkem pleteniny.  While tying a knot and snipping your yarn close is tempting, DON’T DO IT! Even if you tie a knot, simply snipping the yarn close will not keep your knitting from unraveling . You must weav

Pojďme uplést čepici (návod) / Let's knit a hat (tutorial)

Obrázek
Pokud jste tak dosud neučinili, s táhněte si návod na čepici   Barley  a pojďme plést! Podle instrukcí k vaší velikosti nahoďte pomocí kruhových jehlic o síle 4mm  66 (72, 78, 84, 90, 96) ok, umístěte značky a spojte oka pro pletení v kruhu. Nevíte jak nahodit oka? Podívejte se na tento návod . So download the pattern for Barley and let’s get started! Following the directions for your size and using your 4mm 16″ circular needle cast on 66 (72, 78, 84, 90, 96) stitches, place marker, and join for working in the round. Don’t know how to cast on? Check out the tutorial here. Lem čepice/ Ribbing První řada: (1 oko hladce,1 oko obratce) opakujte do konce řady - nezapomeňte, že první oko jste již upletli (spletením 2 ok dohromady pro spojení ok do kruhu), takže další oko pleťte obratce, 3. oko hladce, 4.oko obratce atd. First round: (k1, p1) around – remember that you already knit the first stitch (the knit 2 together to join for working in the round), so purl the second, kni

Potřebujte doplnit zásoby? (DROPS sale)

Obrázek
Supersešup cen vlněných přízí DROPS o 35%!/ Get 35% OFF 26 beautiful wool qualities during all May!  V průběhu celého května budou ceny 26 krásných vlněných přízí DROPS o 35% níž ! Zde najdete kompletní přehled slevněných  přízí a cen . Využijte příležitosti a pusťte se do práce! Nabídka je platná u všech prodejců DROPS, v kamenných i internetových obchodech, od 1. do 31. května nebo do vyprodání zásob . ---- During all of May you will receive 35% discount on 26 beautiful wool qualities from DROPS design! Click here for a complete overview of the yarns and prices in the sale! Take advantage of this huge discount and get crafting!  The offer is valid in all DROPS stores and webstores, from May 1st to 31st or as long as stock lasts . 

Jak plést na ponožkových jehlicích (How to Knit on Double Pointed Needles)

Obrázek
Pletení v kruhu na ponožkových jehlicích se může zdát být složité, ale opravdu není čeho se bát. Nejtěžší je zjistit, jak držet pleteninu a jehlice (každý je drží jinak). Jakmile získáte trochu praxe, můžete se vydat do boje s "dikobrazem"! Knitting in the round on double pointed needles seems daunting at first, but it’s really not too tough. The trickiest part is figuring out the best way to hold your work and your needles (and everyone is different). A little practice is all you need to wrestle the porcupine! ::: Jak plést v kruhu na ponožkových jehlicích /  How to Knit in the Round on Double Pointed Needles (dpns) ::: Rozdělte oka na 3 ponožkové jehlice (nebo 4, pokud máte k dispozici celkem 5 jehlic) Uchopte čtvrtou jehlici (nebo pátou) Začněte s prvním okem v dané řadě, pravou rukou pleťte pomocí čtvrté (páté) jehlice, přičemž držte první jehlici ve Vaší levé ruce. (pozn.: ujistěte se, že první oko utáhnete trochu více než obvykle, pokud bude příliš volné

Jak nahodit oka při pletení v kruhu (How to Cast On for Knitting in the Round)

Obrázek
Pro vytvoření jakéhokoliv pleteného výrobku je třeba nejdříve nahodit oka . Dokud tak neučiníte, nemůžete plést, takže popadněte nějaké jehlice a přízi a začnetě nahazovat. Existuje mnoho různých způsobů jak nahodit oka (každý s různými vlastnostmi), ale my začneme s metodou základní - nahození pletením . The starting point for a piece of knitted fabric is called the cast on . You can’t knit until you have cast on, so grab some needles and yarn, and cast on now. There are many different cast on methods (each with different properties), but we will start with the ‘knitted on’ cast on method first. JAK NAHODIT OKA\ HOW TO CAST ON Podívejte se na video \ Watch the video:

Jak vytvořit zkušební vzorek a změřit jej / How to Create a Gauge Swatch and Measure It

Obrázek
Zkušební vzorek pro mě donedávna byla úplně zbytečná věc. Prostě jsem do ruky vzala háček a háčkovala. A když čepice byla malá, tak jsem párala a zkusila to znovu a lépe. Podobně jsem postupovala i při pletení. Jenže člověk časem zleniví a chce, aby se mu to podařilo napoprvé. A právě k tomu je určen zkušební vzorek. Gauge swatch has been a completely useless thing for me, until recently. I just grabbed a hook and crocheted. And if the hat was too small, I ripped it off and tried again and better. Similarly, I did it with knitting. But with time one becomes lazy and wants to succeed for the first time.  And that is why we have the gauge swatch. Barley V podstatě upletete čtverec o rozměrech 10x10 cm . Zjistíte, jak příze vypadá, jaká je na dotek, jak je elastická. Krom toho budete vědět, zda Váš zkušební vzorek odpovídá tomu v popisu a můžete tak začít plést zvolenou velikost a skutečně ji uplést. Nedávno jsem pletla čepici pro dceru (obvod 50cm) a skončila jsem s čepicí pr

Jak uplést čepici - Úvod (How to Knit a Hat - Introduction)

Obrázek
Asi před rokem jsem narazila na úžasný web Tin Can Knits . Návody těchto dvou autorek (Alexy a Emily) jsou nejen velmi hezké, ale především dokonale zpracované, a to včetně detailních pokynů k jednotlivým technikám. Jejich Simple Collection , která zahrnuje 8 jednoduchých pletených výrobků , je prostě úžasná. About a year ago, I came across an amazing website named Tin Can Knits . Patterns from these two authors (Alexa and Emily) are not only very pretty, but also perfectly prepared, including detailed instructions for individual techniques used. Their Simple Collection , which consits of 8 easy knits, is simply wonderful. Čepice Barley , jejíž návod je možné si jako všechny ostatní z této kolekce stáhnout zdarma , je ideálním výrobkem pro ty, kdo se chtějí naučit plést. The patern of Barley hat, together with other products from this collection, can be downloaded for free and makes an ideal start for those who wants to learn how to knit. Barley - jednoduchá čepice pro začát