Jak plést na ponožkových jehlicích (How to Knit on Double Pointed Needles)

Pletení v kruhu na ponožkových jehlicích se může zdát být složité, ale opravdu není čeho se bát. Nejtěžší je zjistit, jak držet pleteninu a jehlice (každý je drží jinak). Jakmile získáte trochu praxe, můžete se vydat do boje s "dikobrazem"!
Knitting in the round on double pointed needles seems daunting at first, but it’s really not too tough. The trickiest part is figuring out the best way to hold your work and your needles (and everyone is different). A little practice is all you need to wrestle the porcupine!

::: Jak plést v kruhu na ponožkových jehlicích / 
How to Knit in the Round on Double Pointed Needles (dpns) :::
  1. Rozdělte oka na 3 ponožkové jehlice (nebo 4, pokud máte k dispozici celkem 5 jehlic)
  2. Uchopte čtvrtou jehlici (nebo pátou)
  3. Začněte s prvním okem v dané řadě, pravou rukou pleťte pomocí čtvrté (páté) jehlice, přičemž držte první jehlici ve Vaší levé ruce. (pozn.: ujistěte se, že první oko utáhnete trochu více než obvykle, pokud bude příliš volné, budou se tvořit "žebříky" - příliš volné části pleteniny mezi jehlicemi) 
  1. Distribute your knitting onto 3 needles (or 4, if you prefer, and you have a total of 5 dpns)
  2. Pick up your fourth needle
  3. Starting at the first stitch of the round, knit with needle 4 in your right hand and needle 1 in your left hand. (note: make sure you pull the first stitch on a needle a little extra tight, if you are too loose you will get ‘ladders’, loose points in the knit fabric between needles)

Přestože používáte 4 jehlice, v jednu chvíli pracujete jen se dvěma. Pokud na chvilku odložíte pletení nebo se při něm ztratíte, vzpomeňte si, že příze vychází vždy zprava.
Even though you are using 4 needles, you are really only working with 2 at a time. If you put your knitting down or just plain forget where you are at, remember that your yarn will always come from the right.Pleťte pomocí těchto dvou jehlic.
Vypracujte všechny oka na první jehlici dle popisu v návodu (tam bude popsáno, jak máte oka zpracovat). Nyní máte k dispozici prázdnou jehlici (dříve první jehlici).
Work all the stitches on needle 1, keeping in pattern (follow pattern directions to see how you should be working these stitches). Now you will have one empty needle (formerly needle 1) and your 4th needle will be full.

Oka jsou rozmístěna na třech jehlicích, pletete se čtvrtou jehlicí.
Dále budete plést s první jehlicí (která je nyní prázdná) a druhou jehlicí.
Next you will be knitting with needle 1 (recently emptied) and needle 2.

Pokračujte v pletení s prázdnou jehlicí a následující jehlicí.

Pokračujte v pletení s prázdnou jehlicí a třetí jehlicí.
Uchopte prázdnou jehlici a začněte s ní a druhou jehlicí plést. Už víte jak na to? Vždy použijete prázdnou jehlici na pletení s následující jehlicí. Trik je v tom, že nikdy neodložíte jehlici. Vždy pracujete se čtyřmi jehlicemi, ale jen se dvěma zároveň.
Take your empty needle and begin working with your empty needle and needle 2. Starting to see a pattern? You are always using the empty needle to knit the next needle in the series. The trick is never to put your needle down. You are always working with 4 needles, but only using 2 at a time.

Můj tip: mně osobně se nejlépe plete s pěti jehlicemi (na internetu ponožkové jehlice koupíte vždy jen v sadě po pěti kusech). Na jedné jehlici pak máte méně ok a snadněji se tak při nahození dopočítáte správného počtu dle návodu. Při správném rozmístění ok (nemusí být pravidelné) také nemusíte vždy označovat, začátek či konec řady, místa pro přidávání atp. V zahraničí je obvyklé plést spíše se čtyřmi jehlicemi, takže používejte způsob, který se Vám nejvíce osvědčí.

Zdroj/Source: http://blog.tincanknits.com/2013/08/17/knitting-on-dpns/; všechny použité fotografie jsou majetkem Tin Can Knits/all photographs used are copyright of TinCanKnits.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Základní postup pro vytvoření čepičky

Pojďme uplést čepici (návod) / Let's knit a hat (tutorial)

Jak na míry na čepičku