středa 28. prosince 2016

Jak použít jinou přízi, než je uvedeno v návodu/ How to use different yarn than the tutorial

© TinCanKnits 
Právě jsem mladší dceři z vlny DROPS Big Merino dopletla čepici, a protože má ekzém a hodně se  v rukavicích potí chystám se jí uplést palčáky. Návod mám opět od Tin Can Knits a je to další návod, který je k dispozici zdarma.
I've just knitted a hat for my younger daughter from DROPS Big Merino, and because she suffers from atopic eczema and sweats a lot in mittens, I´m going to knit her a pair of mitts. The tutorial was created by Tin Can Knits, and it´s another of their free tutorials.

Zakoupila jsem si tři klubka DROPS Big Merina - jedno padlo na čepici, takže mi zbývají další 2  na rukavice. První krok je zjistit, jakou přízi mám na rukavice dle návodu použít:
I´ve bought three skeins of DROPSBig Merino - I´ve used one for the hat, so I can use the rest for mittens. The first step is to find out which yarn I´m supposed to use with the tutorial.

TinCanKnits - návod na rukavice/mittens tutorial
Díky Ravelry se můžu podívat, jaký typ příze je DROPS Big Merino - aran (což je téměř totéž co worsted). Takže mě v návodu budou zajímat informace pro tento typ příze. Jedna z mnoha věcí, proč se vyplatí zaregistrovat se na Ravelry. Krom přístupu k návodům zdarma tu najdete i spoustu dalších užitečných informací.
Thanks to Ravelry I can have a look at what yarn DROPS Big Merino is - aran (it´s similar to worsted yarn). So in the tutorial, I´ll be only interested in instructions for this type of yarn. This is one of many reasons why it´s worth registering on Ravelry. In addition to free tutorials, you can find a lot of other useful information.

Jenže jen tato informace mi nestačí, protože s mou přízí budu mít pravděpodobně jiný zkušební vzorek. O tom, jak vytvořit zkušební vzorek a proč se to hodí, jsem už psala. Takže k tomu se již vracet nebudu. Nicméně si musím zkontrolovat, zda vytvořený zkušební vzorek pomocí jehlic uvedených v návodu pro daný druh příze (worsted) odpovídá tomu, co je uvedeno v návodu:
But this is not enough information because I´ll probably get a different gauge with my yarn. I have already written about how to create a gauge and why it matters. So I´m not going to repeat myself. However, I still need to check if the gauge using the the needles recommended for the yarn type (worsted) corresponds with what is written in the tutorial:
TinCanKnits - informace o zkušebním vzorku/gauge information
Tak a teď buď ten zkušební vzorek najdu, nebo beru do ruky jehlice a zkouším. Důležité ani tak není použít správné jehlice (uvedené v části needles), ale dosáhnout stejné velikosti zkušebního vzorku. Podle návodu mám pro přízi o tloušťce worsted použít jehlice 4,5 mm (zkušební vzorek se plete na větších jehlicích).
And now I´ll either find my gauge sample, or I am taking needles and do it again. It is not so much important to use the right needle size (defined in the needles part), but to achieve the same gauge. The tutorial states that I should use 4,5 mm (US 7) needles for a worsted yarn (you knit the gauge with bigger needles).

Takové jehlice sice mám, ale schválně použiju jehlice menší - 4 mm. Důvod je prostý - mám silnější přízi, než určuje popis, a pravděpodobně tak dosáhnu stejného zkušebního vzorku. A jak vypadá výsledek?
I have such needles in my stash, but I intend to use smaller 4mm needles (US 8). The reason for that is simple - I have a thicker yarn than recommended in the tutorial, so I´ll probably achieve the desired gauge with it. And what does the result look like?
Výsledný zkušební vzorek/Final gauge
Kupodivu se mi podařilo dosáhnout téměř stejné velikosti zkušebního vzorku: 20 ok a 29 řad (požadováno je 20 ok a 28 řad). Můžu tak směle pokračovat podle části návodu pro přízi typu worsted. A že budu muset dělat nějaké úpravy i tak, to už je na jiný článek...
Surprisingly, I´ve managed to achieve almost the same gauge size: 20 stitches and 29 rows (gauge is 20 sts and 28 rows). The result is that I can boldly follow the part of the tutorial for the worsted yarn type. I'll have to make some adjustments anyway, but that's for another article...

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbil se vám článek? Máte připomínky? V tom případě přidejte k záznamu komentář..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...